Med najbolj pogoste izredne prevoze spada transport žitnih kombajnov po javnih cestah. Starejši kombajni imajo žetvena ustja, ki se ne preklapljajo ali pa vlečejo s »prikolico« za vleko žetvenega ustja. Dodatno tveganje so tudi ozke lokalne (občinske ceste), kjer je dejansko prostora samo za kombajn. Ta kombajn bi moral imeti nameščeno še označevalno tablo za izredni prevoz.

komentarji