Dajana Babič je objavil/a objavo Mnenja o kanabisu
22:47
Dajana Babič je objavil/a objavo Zemljanka
20:49
Unregistered Anonymus je komentiral/a na 5G
20:13
Unregistered Anonymus je komentiral/a na 5G
20:07
Unregistered Anonymus je komentiral/a na 5G
16:07
Unregistered Anonymus je komentiral/a na 5G
13:49
Unregistered Anonymus je komentiral/a na 5G
13:33
12:59
Oseba Drago Lužar je začel/a spremljati Novo mesto, moje mesto in 1 ostalih zidov
11:15
Tehnika Narava

Prijatelji

EasyFlow za večjo varnost uporabnika FFS
 

Uporabnik fitofarmacevtskih sredstev (FFS) mora biti pri svojem delu čim manj izpostavljen škropivom. Nepravilna uporaba FFS lahko škoduje samemu uporabniku FFS, drugim ljudem in okolju. V študiji Zastrupitve s pesticidi v Republiki Sloveniji v obdobju 1999 – 2008 navajajo, da je zaradi zastrupitev umrlo 59 ljudi (od tega je bilo 66 % samomorov). Bilo je tudi 316 bolnišničnih obravnav zastrupitev in 728 ambulantnih obravnav zastrupitev. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša je junija 2016 na posvetu »Varnost pri delu na slovenskih kmetijah« povedala, da imamo po podatkih iz registra od 20 do 30 zastrupitev s FFS letno.

Tveganje, da bo uporabnik FFS izpostavljen pesticidom, je zlasti veliko med samo pripravo škropiva – škropilne brozge. Tveganje za izpostavljenost škropivom se pojavlja že pri odpiranju embalaže s koncentriranim oziroma nerazredčenim FFS, prelivanju v škropilnico ali v merilne vrče, mešanju FFS z vodo, spiranju (pranju) prazne embalaže, rokovanju s kontaminiranimi pokrovčki od embalaže itd.

Taka tveganja je potrebno zmanjšati kolikor je to mogoče. Ena izmed rešitev so različne konstrukcijske izboljšave (dopolnitve) strojev za nanašanje FFS. Razvoj gre v dve smeri. Prva je uporaba polnilnih posod, druga pa je uporaba CTS sistemov. CTS pomeni »Closed Transfer System« ali po domače zaprt sistem odvzema koncentriranega – nerazredčenega škropiva iz originalne embalaže. Oba sistema omogočata lažje rokovanje in polnjenje škropilnice, zmanjšajo se težave s pranjem embalaže, zmanjša se tveganje za onesnaženje (kontaminiranje) uporabnika FFS, zmanjša se nevarnost za razlitja (koncentriranega) FFS, izboljša se natančnost polnjenja škropilnice. Zmanjša se tveganje za onesnaženje podtalnice in površinskih voda, zmanjšajo se tudi težave s prazno embalažo. Seveda moramo pri obeh sistemih upoštevati navodila proizvajalca, sicer lahko pride ob nepravilni uporabi tudi do onesnaženja.

Več v tiskani reviji Tehnika in Narava 5/2016.

Tehnika Narava
Tehnika Narava
Objavil/a 2016-11-30 09:17:26 (Nov 30, 2016)

ZADNJE OBJAVE

close_btn