09:06
07:50
Oseba Dajana Babič je spremenil/a sliko ozadja
23:39
Marko Jezernik je objavil/a novo fotografijo
18:05
Oseba Prava narava sveta je spremenil/a profilno sliko
17:25
16:20
14:22
naprimer Janez je objavil/a objavo forma.144
13:03
Tehnika Narava

Prijatelji

Pri uporabi FFS moramo paziti tudi nase
 

S fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) izvajamo varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivimi organizmi. Uporabnik FFS pa se mora zaščititi pred uporabljenimi sredstvi ob nanosu škropiva. Na fitofarmacevtskem sredstvu piše, kakšno osebno varovalno opremo mora uporabljati uporabnik FFS. To piše tako na etiketi na embalaži, kot v navodilih za uporabo in varnostnem listu. Nekateri namesto osebne varovalne opreme, uporabljajo izraz osebna zaščitna oprema.

Pravilnik o osebni varovalni opremi določa pogoje, pod katerimi se sme osebna varovalna oprema dati v promet in uporabo, da se zagotovi njen prost pretok ter osnovne varnostne zahteve, katerim mora ustrezati, da sta zagotovljena varnost in zdravje uporabnikov. Ta pravilnik določa osebna varovalna oprema kategorije III (zahtevna), ki je namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih učinkov, ki jih predvideva načrtovalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti.

Tehnika Narava
Tehnika Narava
Objavil/a 2016-06-15 12:37:59 (Jun 15, 2016)

ZADNJE OBJAVE

close_btn